Annons GB Glace
Annons Arontorps kroppkakor och mat
Annons Tonkin
Annons Stig Enström Smycken och Antikt
Annons Mynt och Antikt

Annonser:

Denna policy beskriver hur Kalmar Myntklubb samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Kalmar Myntklubb (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet och enlighet kraven i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/679. Föreningens ändamål framgår av stadgarna.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, medlemsmatrikel m.m.).

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • ​Föreningsadministration
 • Hantering av medlemskap inklusive medlemsmatrikel som delas ut till medlemmar
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

 

VILKEN INFORMATION SAMLAR NI IN OM MIG?

 • Namn
 • Adress
 • Postadress
 • E-post
 • Telefon
 • Samlingsområde
 • Födelsedatum (ÅÅÅÅMMDD)
 • Uppdrag i föreningen

 

VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land [1] och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande [2].

VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Hantering av medlemskap i föreningen - Avtal [3]

Föreningsadministration - Avtal [3]

Deltagande i föreningens verksamhet - Avtal [3]

Publicering av material på hemsida och sociala medier - Samtycke [4]

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Föreningen sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du inte är medlem i klubben tar vi bort dina personuppgifter från medlemsmatrikeln.

E-post med personuppgifter som skickas till info@kalmarmyntklubb.se sparas inte utan raderas från inkorgen och papperskorgen så fort de har behandlats.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du som medlem i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till:

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst.

Klagomål: Du kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

UPPDATERINGAR TILL DENNA POLICY

Vi kan komma att uppdatera policyn och då publicera den på www.kalmarmyntklubb.se/Integritetspolicy

HUR DU KAN KONTAKTA OSS

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande e-post: info@kalmarmyntklubb.se eller någon i styrelsen.

FÖRKLARINGAR OCH FÖRTYDLIGANDEN

[1] Ett så kallat tredje land är enligt Datainspektionen ett land som inte är medlem i EU eller EES.

[2] Automatiserat beslutsfattande anses omfatta beslutsfattande om en individ genom användande av tekniska medel utan mänsklig inblandning, Källa: Datainspektionen.

[3] Genom att bli medlem i Kalmar Myntklubb så ingår du avtal med föreningen. Medlems ingående av avtal med föreningen sker när medlemsavgiften inbetalas till föreningens konto.

[4] Personuppgifter får behandlas om man har ett samtycke från den som personuppgifterna avser. I dataskyddsförordningen ställs det särskilda krav på samtycket, bland annat att det ska vara frivilligt, att det ska lämnas genom ett uttalande eller en entydig bekräftande handling och att det ska ges efter att den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen, Källa: Datainspektionen.

Integritetspolicy